my
Wybierz interesującą Cię galerię:

Droga Krzyżowa do Klimkówki
W Klimkówce:
- zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła z 1854 r.,
- zwiedzanie kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego z 1868 r.,
- nabożeństwo Drogi Krzyżowej od kościoła parafialnego do kościoła pw.
Znalezienia Krzyża Świętego (droga asfaltowa, ok. 2,0 km).
Po zakończeniu drogi krzyżowej, 2 warianty:
A.) Powrót do autokaru (2 km), przejazd do Iwonicza Zdroju, spacer po uzdrowisku, przerwa na kawę, wyjazd do Rzeszowa.
B.) Przejście piesze do Iwonicza Zdroju, trasa: drogi leśne, ok 6 km, oraz ok. 200 m


Data wycieczki: 2017-04-08
Autor zdjęć: Kazimierz & Krzysztof Czekaj
Przewodnik: Andrzej Wesół, Łukasz Kuczmarz
Odznaki: - OTP: Iwonicz Zdrój: 5 pkt.,
- GOT: 8 pkt.,
- Turysta Przyrodnik:
= ścieżka przyrodnicza w Iwoniczu Zdr. „Do Bełkotki”: 5 pkt.,
= dąb – pomnik przyrody w Iwoniczu Zdroju: 3 pkt.,
= NATURA 2000 - Obszar Ochrony Ptaków PLB180002 – Beskid Niski: 5 pk

Zobacz więcej: Beskid Niski, Klub Seniora, KT32, Pielgrzymki - Drogi Krzyżowe, Czekaj Kazimierz, Czekaj Krzysztof, Kuczmarz Łukasz, Wesół Andrzej, 2017