my
Wybierz interesującą Cię galerię:

Olszyny - Krasiczyn - Prałkowce
Przejście piesze trasy: Olszany – Krasiczyn – Dybawka Dln. – Prałkowce.
zwiedzanie Krasiczyna, umocnienia Linii Mołotowa, fort VII Twierdzy Przemyśl – „Prałkowce”, Sanktuarium M.B.Zbaraskiej
UWAGA! - ponieważ kościół w Prałkowcach był zamknięty, zdjęcia z wnętrza pochodzą z innej wycieczki
Data wycieczki: 2007-09-15
Autor zdjęć: Andrzej ;-) Wesół
Przewodnik: Tadeusz Gałązka, Stanisław Polański

Zobacz więcej: KT32, Gałązka Tadeusz, Wesół Andrzej, 2007