my
Wybierz interesującą Cię galerię:

Bitwa Gorlicka - "Pierwsza Piątka"
Przejście piesze na trasie Grab – Ożenna – szlakiem niebieskim do granicy państwowej – szlak graniczny – „haszczowanie” do cmentarzy nr 1 i 2 - Ożenna.
Data wycieczki: 2019-05-26
Autor zdjęć: Maria Janik
Przewodnik: Andrzej :-) Wesół

Zobacz więcej: Beskid Niski, Cmentarze I wojny, KT32, Janik Maria, Wesół Andrzej, 2019