my
Wybierz interesującą Cię galerię:

Przewodnickie Roztocze - Blachowanie
• Lubaczów - Muzeum Kresów, Konkatedrę i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, spacer po rynku,
• Kresowa Osada w Baszni Dolnej (degustacja potraw regionalnych, zapoznanie się z rzemiosłem i rękodzielnictwem, gdzie można zakupić pamiątki),
• Radruż – cerkiew pw. św. Paraskewy (UNESCO) oraz kamieniarka na cmentarzach,
• Horyniec Zdrój – z zewnątrz Pałac Książąt Ponińskich i Teatr Dworski.
• BLACHOWANIE nowych Przewodników
• Zebranie sprawozdawcze Koła, zabawa taneczna

8.11.2015 (niedziela)
• Brusno Stare – cmentarz z oryginalną kamieniarką, schron bojowy Linii Mołotowa na Hrebciance.
• Gorajec – cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1586 roku, odrestaurowana w 2001 roku z ikonostasem i polichromią z XVI wieku.
• Dachnów - Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego
Data wycieczki: 2015-11-07
Autor zdjęć: Andrzej ;-) Wesół
Przewodnik: Zdzisław Kubrak

Zobacz więcej: Roztocze, Architektura drewniana, Okolicznościowe imprezy, UNESCO - obiekty, Wesół Andrzej, 2015